Posty

Wyświetlanie postów z grudnia 2, 2018

Ewangelia ma być niewygodna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Głoszenie słowa Bożego jest priorytetem Kościoła. Stoi ponad wszelkiego rodzaju dobroczynnością, akcjami charytatywnymi itp. Niezależnie od tego, co kto myśli i uważa.
Posłanie, jakie pozostawia Chrystus jest bardzo wymowne: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" Ewangelię, która nie jest przyjemna, zwłaszcza dla osoby, która próbuje usprawiedliwiać swoje życie w grzechu. Ewangelia jest tą solą w oku, która ma upominać i prowadzić do nawrócenia.
Niestety, wielu głosicieli słowa zmiękcza Ewangelię, przyzwalając na życie grzeszne. Nie chce być tymi, którzy wskażą drogę, upomną, lecz obojętni na zbawienie człowieka, wręcz sami wpychają go w otchłanie piekła.
Ewangelia jest niewygodna dla wszystkich kombinatorów. Ewangelia jest nam dana dla umocnienia naszej wiary. I choć spotkamy wiele osób, które będą nam mówiły, "daj sobie spokój", to ty masz być nieustępliwy i głosić niewygodną prawdę, taką jaką chce przekazać Chrystus, a…